niedziela, 4 października 2015

KONKURS! "Znajdź mnie"

Z okazji opublikowania setnej recenzji gry na Kostkarni, mały konkurs. Do wygrania jest cyfrowa wersja wybranej przez siebie gry, spośród następujących: Ticket to Ride, Smallworld 2, lub The Witcher Adventure Game.

Zadanie jest proste: odnaleźć 4 gry, które skryły się wśród filmów DVD, a następnie wysłać odnalezione tytuły gier na adres: kostkarnia@gmail.com.

Więcej informacji w dalszej części posta.Gry są dostępne przez platformę Steam. Wybrana gra będzie przesłana na adres mailowy wskazany przez zwycięzcę. Jeśli nie macie konta Steam, w e-mailu będzie załączona krótka instrukcja jak je szybko założyć.

Konkurs trwa od dnia dzisiejszego, do 10.10.2015 r. Szczegółowe informacje w Regulaminie poniżej.

Spośród wszystkich, którzy prześlą najwięcej poprawnych odpowiedzi (raczej nie będzie problemu z odnalezieniem gier) zostanie wylosowana jedna osoba, która drogą e-mailową otrzyma wybraną przez siebie grę, spośród tych wymienionych powyżej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, rozlosowane zostaną nagrody dodatkowe :)

Miejcie oczy otwarte, ponieważ w nadchodzących tygodniach na Kostkarni pojawią się kolejne konkursy! 

Znajdź pudełka 4 gier!

Odpowiedzi wysyłajcie na adres: kostkarnia@gmail.com


Regulamin
 
1. Organizatorem konkursu jest blog Kostkarnia.
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs trwa od 04.10.2015 r., od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu, do 10.10.2015 r., do godziny 23:59 czasu polskiego.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.kostkarnia.blogspot.co.uk, oraz za pośrednictwem adresu e-mail: kostkarnia@gmail.com.
5. Przystępując do Konkursu, uczestnik potwierdza znajomość Regulaminu i akceptuje jego warunki.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
7. Jakiekolwiek złamanie punktu Regulaminu dyskwalifikuje zgłoszenie z Konkursu.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
9. Konkurs polega na wykonaniu opisanego powyżej zadania i przesłaniu odpowiedzi na adres kostkarnia@gmail.com.
10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją konkursu.
11. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca dowolny kraj, oraz posiadająca konto e-mail. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie.
12. Spośród wszystkich uczestników Konkursu którzy nadeślą najwięcej poprawnych odpowiedzi, zostanie wylosowany jeden zwycięzca.
13. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w ciągu 48 godzin po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kostkarnia.blogspot.co.uk, oraz facebookowym fanpage'u.
14. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość email.
15. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia zwycięzcy nazwę wybranego e-maila oraz wybraną przez siebie grę, na adres: kostkarnia@gmail.com.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnej nazwy e-maila.
17. Nagrodę w postaci cyfrowej wersji gry planszowej wysyła organizator, do 14 (czternastu) dni roboczych od podania przez zwycięzcę adresu e-mail na jaki ma zostać przesłana wybrana gra.

1 komentarz: